Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Demek istediğini anlıyorum.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
...'a tamamen katılıyorum.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...'a karşın ...'daki ...
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Demek istediğim ...
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bana öyle görünüyor ki ...
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bence ...
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
Benim bakış açıma göre ...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
... görüşündeyim.
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
İnancıma göre ... çünkü ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ancak buna karşıt olarak ...
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Bir açıdan baktığımızda ...
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... olmasına rağmen
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... gibi bir gerçeğe rağmen
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
Antiparantez ...
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Buna ilaveten ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level