Dutch | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Demek istediğini anlıyorum.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
...'a tamamen katılıyorum.
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
...'a karşılık ... gösterir ki ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...'a karşın ...'daki ...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Demek istediğim ...
Ik zou zeggen dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bana öyle görünüyor ki ...
Het lijkt mij dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bence ...
Naar mijn mening ...
Used to give a personal opinion
Benim bakış açıma göre ...
Vanuit mijn standpunt ...
Used to give a personal opinion
... görüşündeyim.
Ik ben van mening dat ...
Used to give a personal opinion
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Used when wanting to list many reasons for something
İnancıma göre ... çünkü ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Toegegeven ..., maar ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ancak buna karşıt olarak ...
Integendeel, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Bir açıdan baktığımızda ...
Enerzijds ...
Used to introduce one side of an argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Anderzijds ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... olmasına rağmen
Ondanks ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... gibi bir gerçeğe rağmen
Ondanks het feit dat ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Used when referring to science or past events in history
Antiparantez ...
Bijkomend ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Buna ilaveten ...
Bovendien ...
Used when developing a point to a high analytical level