Esperanto | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Demek istediğini anlıyorum.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
...'a tamamen katılıyorum.
Mi tute konsentas, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Mi tute malkonsentas, ke...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En kontrasto al..., ...montras...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...'a karşın ...'daki ...
...per kontrasto kun...estas...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...estas simila al... rilate...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...kaj... malsamas en terminoj de...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
La unua..., kontraste, la dua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Demek istediğim ...
Mi dirus, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bana öyle görünüyor ki ...
Ŝajnas al mi, ke...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bence ...
Miaopinie…
Used to give a personal opinion
Benim bakış açıma göre ...
El mia vidpunkto...
Used to give a personal opinion
... görüşündeyim.
Mi estas de la opinio, ke...
Used to give a personal opinion
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Used when wanting to list many reasons for something
İnancıma göre ... çünkü ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Used when adding important information to an already developed argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Certe..., sed...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Koncedita, ..., tamen...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ancak buna karşıt olarak ...
Kontraŭe, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Bir açıdan baktığımızda ...
Unuflanke...
Used to introduce one side of an argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Aliflanke…
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... olmasına rağmen
Malgraŭ…
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... gibi bir gerçeğe rağmen
Malgraŭ la fakto ke...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Science/Historie parolanta...
Used when referring to science or past events in history
Antiparantez ...
Parenteze...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Buna ilaveten ...
Krome...
Used when developing a point to a high analytical level