Finnish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Demek istediğini anlıyorum.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
...'a tamamen katılıyorum.
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...'a karşın ...'daki ...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... muistuttaa ... suhteessa...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Demek istediğim ...
Voisin sanoa, että...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bana öyle görünüyor ki ...
Vaikuttaa siltä, että...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bence ...
Mielestäni...
Used to give a personal opinion
Benim bakış açıma göre ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Used to give a personal opinion
... görüşündeyim.
Olen sitä mieltä, että...
Used to give a personal opinion
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Used when wanting to list many reasons for something
İnancıma göre ... çünkü ...
Uskon, että..., sillä...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Used when adding important information to an already developed argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Kieltämättä..., mutta...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ancak buna karşıt olarak ...
Päinvastoin...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Bir açıdan baktığımızda ...
Toisaalta...
Used to introduce one side of an argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Toisaalta...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... olmasına rağmen
Huolimatta...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... gibi bir gerçeğe rağmen
Huolimatta siitä, että...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Used when referring to science or past events in history
Antiparantez ...
Ohimennen...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Buna ilaveten ...
Lisäksi...
Used when developing a point to a high analytical level