Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Demek istediğini anlıyorum.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
...'a tamamen katılıyorum.
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
...'a karşılık ... gösterir ki ...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...'a karşın ...'daki ...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Demek istediğim ...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bana öyle görünüyor ki ...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bence ...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
Benim bakış açıma göre ...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
... görüşündeyim.
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
İnancıma göre ... çünkü ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ancak buna karşıt olarak ...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Bir açıdan baktığımızda ...
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... olmasına rağmen
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... gibi bir gerçeğe rağmen
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
Antiparantez ...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Buna ilaveten ...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level