Romanian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Demek istediğini anlıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
...'a tamamen katılıyorum.
Sunt în totalitate de acord că...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mă opun total ideii conform căreia...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...'a karşın ...'daki ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Demek istediğim ...
Aş putea spune că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bana öyle görünüyor ki ...
Impresia mea este că...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bence ...
După părerea mea,...
Used to give a personal opinion
Benim bakış açıma göre ...
Din punctul meu de vedere...
Used to give a personal opinion
... görüşündeyim.
Sunt de părere că...
Used to give a personal opinion
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Used when wanting to list many reasons for something
İnancıma göre ... çünkü ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Used when adding important information to an already developed argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Admitem faptul că..., dar...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se admite faptul că..., însă...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ancak buna karşıt olarak ...
Din contră,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Bir açıdan baktığımızda ...
Pe de o parte...
Used to introduce one side of an argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Pe de altă parte...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... olmasına rağmen
Contrar...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... gibi bir gerçeğe rağmen
În ciuda faptului că...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Used when referring to science or past events in history
Antiparantez ...
Întâmplător...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Buna ilaveten ...
Mai mult decât atât...
Used when developing a point to a high analytical level