Swedish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Demek istediğini anlıyorum.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
...'a tamamen katılıyorum.
Jag håller helt med om att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
...'a karşılık ... gösterir ki ...
I motsats till ..., ... visar ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...'a karşın ...'daki ...
... till skillnad från ... är...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... liknar ... när det gäller ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Demek istediğim ...
Jag skulle säga att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bana öyle görünüyor ki ...
För mig verkar det som att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Bence ...
Enligt min åsikt ...
Used to give a personal opinion
Benim bakış açıma göre ...
Från min synpunkt sett ...
Used to give a personal opinion
... görüşündeyim.
Jag är av den uppfattningen att ...
Used to give a personal opinion
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Used when wanting to list many reasons for something
İnancıma göre ... çünkü ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Visserligen ... men ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Ancak buna karşıt olarak ...
Tvärtom ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Bir açıdan baktığımızda ...
Å ena sidan ...
Used to introduce one side of an argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Å andra sidan ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
... olmasına rağmen
Trots ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
... gibi bir gerçeğe rağmen
Trots att ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Used when referring to science or past events in history
Antiparantez ...
För övrigt/Förresten ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Buna ilaveten ...
Dessutom ...
Used when developing a point to a high analytical level