Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
يستعرض هذا البحث أسباب...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
هدفنا هو أنْ...
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

تعني... بحكم التعريف...
… betyder per definition …
Used to define a certain word
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
يشير مصطلح... إلى...
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
من المهم التأكيد على...
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own