Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
众所周知...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
如今,大家普遍认为...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
我们审视...等方面。
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在此分析基础上,我们论证...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在...领域,学者们普遍认为...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
这项研究探寻...的原因
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
近期相关研究的作者建议...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
我们的目的是...
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

根据定义,...的意思是...
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
在这篇论文中,术语...的意思是...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
明确...的定义很重要
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
术语...指...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
根据标准模型,...可以被定义为...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
根据...,...被定义为...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...普遍被认为是指...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
提到...,通常我们想到的是...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
两个简短的例子可以解释这一概念。
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
强调...很重要
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
我们的关注点在...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
最后,我们应该明确对...的定义
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
我们的意思是...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
就此可以提供几种解释。
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
根据...,其他学者认为...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
研究表明多种因素与...相关
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...发现...和...存在重要关联
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own