Hungarian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
General opening for an essay/thesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
General opening to introduce a subject
众所周知...
Közismert tény, miszerint...
General opening to introduce a subject that is well-known
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Rengeteg anyag szól arról...
General opening to introduce a subject
如今,大家普遍认为...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
我们审视...等方面。
Utána áttekintjük a tényezőket...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在此分析基础上,我们论证...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在...领域,学者们普遍认为...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducing the main themes
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
To emphasize the importance of your study
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
这项研究探寻...的原因
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specific statement of intention for your research
近期相关研究的作者建议...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
我们的目的是...
A célunk, hogy...
Used to state the main aims of the study
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

根据定义,...的意思是...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Used to define a certain word
在这篇论文中,术语...的意思是...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Used to define a certain word
明确...的定义很重要
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Used to define a certain word
术语...指...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Used to define a certain word
根据标准模型,...可以被定义为...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
根据...,...被定义为...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...普遍被认为是指...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
提到...,通常我们想到的是...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
两个简短的例子可以解释这一概念。
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
A statement, after which you can use examples to define an idea
强调...很重要
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Used when wanting to draw attention to your definition
我们的关注点在...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
A casual way to define a certain word
最后,我们应该明确对...的定义
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
我们的意思是...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Used to further explain a definition or give examples of that definition
就此可以提供几种解释。
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
A statement, after which you can further explain your definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Used to clarify the basis for your definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
根据...,其他学者认为...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Used to present the main hypothesis
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Used to present the main hypothesis
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Used to present the main hypothesis
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Used to present the main hypothesis
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Used to present the main hypothesis
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
研究表明多种因素与...相关
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...发现...和...存在重要关联
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own