Esperanto | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
Estas konata fakto, ke...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
Daura temo en... estas...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
Nia celo estas...
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
Per difino... signifas...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
Estas grave, havi certe la difino de...
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
La termino... rilatas al...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
...estas kutime komprenita por signifi...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
Gravas emfazi...
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
Nia fokuso estas sur...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
Kion ni volas diri, estas ke...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own