Chinese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
General opening for an essay/thesis
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
General opening to introduce a subject
Det er et velkendt faktum at...
众所周知...
General opening to introduce a subject that is well-known
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
General opening to introduce a subject
Generelt set er det i dag aftalt at...
如今,大家普遍认为...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
我们审视...等方面。
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
在此分析基础上,我们论证...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Et vedvarende emne i...er...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducing the main themes
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
To emphasize the importance of your study
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
这项研究探寻...的原因
Specific statement of intention for your research
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
近期相关研究的作者建议...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Vores formål er at...
我们的目的是...
Used to state the main aims of the study
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Ved definition...betyder...
根据定义,...的意思是...
Used to define a certain word
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Used to define a certain word
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
明确...的定义很重要
Used to define a certain word
Termet... henviser til...
术语...指...
Used to define a certain word
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
根据标准模型,...可以被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ifølge..., defineres...som...
根据...,...被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...forståes sædvanligvis som...
...普遍被认为是指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
提到...,通常我们想到的是...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det er vigtigt at understrege...
强调...很重要
Used when wanting to draw attention to your definition
Vores fokus er på...
我们的关注点在...
A casual way to define a certain word
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最后,我们应该明确对...的定义
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Hvad vi mener er at...
我们的意思是...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
就此可以提供几种解释。
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Used to clarify the basis for your definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
根据...,其他学者认为...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Used to present the main hypothesis
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Used to present the main hypothesis
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Used to present the main hypothesis
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Used to present the main hypothesis
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Used to present the main hypothesis
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
研究表明多种因素与...相关
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...发现...和...存在重要关联
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own