Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
Det er et velkendt faktum at...
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
Generelt set er det i dag aftalt at...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Et vedvarende emne i...er...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Vores formål er at...
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Ved definition...betyder...
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
Termet... henviser til...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ifølge..., defineres...som...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...forståes sædvanligvis som...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det er vigtigt at understrege...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Vores fokus er på...
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Hvad vi mener er at...
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own