Portuguese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
General opening for an essay/thesis
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Para responder esta questão deve-se observar...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
General opening to introduce a subject
Det er et velkendt faktum at...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
General opening to introduce a subject
Generelt set er det i dag aftalt at...
É consenso geral que...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Analisa-se agora os fatores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Esta análise visa identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Et vedvarende emne i...er...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introducing the main themes
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
To emphasize the importance of your study
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specific statement of intention for your research
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Vores formål er at...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Used to state the main aims of the study
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Ved definition...betyder...
Por definição, ... significa...
Used to define a certain word
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Used to define a certain word
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
É importante deixar claro a definição de...
Used to define a certain word
Termet... henviser til...
O termo...refere-se à/ao...
Used to define a certain word
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ifølge..., defineres...som...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...forståes sædvanligvis som...
...geralmente significa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det er vigtigt at understrege...
É importante enfatizar que...
Used when wanting to draw attention to your definition
Vores fokus er på...
O foco é em/no/na...
A casual way to define a certain word
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Hvad vi mener er at...
O que se quer dizer é...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Diversas explicações foram dadas.
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Used to clarify the basis for your definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Used to present the main hypothesis
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Used to present the main hypothesis
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Used to present the main hypothesis
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Used to present the main hypothesis
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Used to present the main hypothesis
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...encontrou significante correlação entre...e...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own