Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
Det er et velkendt faktum at...
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
Generelt set er det i dag aftalt at...
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Et vedvarende emne i...er...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Vores formål er at...
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Ved definition...betyder...
… betyder per definition …
Used to define a certain word
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
Termet... henviser til...
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ifølge..., defineres...som...
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...forståes sædvanligvis som...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det er vigtigt at understrege...
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Vores fokus er på...
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Hvad vi mener er at...
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own