Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own