Japanese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
これは周知の事実だが、・・・
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
・・・・と言われているが、・・・
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
最近では・・・・と言われているが、
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
私たちの目的は・・・・
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
・・・・を強調することは重要である。
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
私たちが意味しているのは・・・・
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
複数の例が見受けられる。
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own