Spanish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
Ya es bien sabido que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Mucho se ha escrito sobre...
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Examinaremos los factores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
Un tema persistente en... es...
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Esta investigación explora las causas de...
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
Tenemos como propósito...
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
...es por definición...
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Es importante entender correctamente la definición de...
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
El término... se refiere a...
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
De acuerdo con..., ... se define como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... se entiende como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Es importante enfatizar...
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Nuestro punto de enfoque será...
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
Queremos decir...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Se han ofrecido varias explicaciones...
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own