Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
Estas konata fakto, ke...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Daura temo en... estas...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nia celo estas...
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Per difino... signifas...
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
Estas grave, havi certe la difino de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
La termino... rilatas al...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...estas kutime komprenita por signifi...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Gravas emfazi...
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nia fokuso estas sur...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Kion ni volas diri, estas ke...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own