Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
Estas konata fakto, ke...
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Daura temo en... estas...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nia celo estas...
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Per difino... signifas...
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
Estas grave, havi certe la difino de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
La termino... rilatas al...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...estas kutime komprenita por signifi...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
Gravas emfazi...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nia fokuso estas sur...
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Kion ni volas diri, estas ke...
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own