Polish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
General opening for an essay/thesis
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
General opening to introduce a subject
Estas konata fakto, ke...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
General opening to introduce a subject that is well-known
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Wiele się mówi i pisze o...
General opening to introduce a subject
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Przyjęło się twierdzić, że...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Daura temo en... estas...
Stałym tematem w...jest...
Introducing the main themes
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
To emphasize the importance of your study
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Praca ta bada przyczyny...
Specific statement of intention for your research
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nia celo estas...
Naszym celem jest...
Used to state the main aims of the study
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Per difino... signifas...
Z definicji... wynika...
Used to define a certain word
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Used to define a certain word
Estas grave, havi certe la difino de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Used to define a certain word
La termino... rilatas al...
Termin...odnosi się do...
Used to define a certain word
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...estas kutime komprenita por signifi...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Gravas emfazi...
Należy podkreślić,...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nia fokuso estas sur...
Skupiając się na...
A casual way to define a certain word
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Kion ni volas diri, estas ke...
Mam na myśli, że...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
A statement, after which you can further explain your definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Used to clarify the basis for your definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Used to present the main hypothesis
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Used to present the main hypothesis
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Used to present the main hypothesis
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Used to present the main hypothesis
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Used to present the main hypothesis
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own