Russian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
General opening for an essay/thesis
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
General opening to introduce a subject
Közismert tény, miszerint...
Хорошо известно, что...
General opening to introduce a subject that is well-known
Rengeteg anyag szól arról...
О... было уже многое написано и сказано...
General opening to introduce a subject
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Сегодня принято считать, что...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Utána áttekintjük a tényezőket...
Вспомним о таких фактах, как...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
A...egy állandó téma a ...-ban.
Постоянной темой... является...
Introducing the main themes
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
To emphasize the importance of your study
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Это исследование посвящено изучению причин...
Specific statement of intention for your research
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
A célunk, hogy...
Нашей целью является...
Used to state the main aims of the study
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...обычно определяют как...
Used to define a certain word
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Used to define a certain word
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Необходимо четко разъяснить определение...
Used to define a certain word
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Термин... относится к...
Used to define a certain word
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Согласно..., ... может быть определено как...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... обычно понимают как ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Важно подчеркнуть...
Used when wanting to draw attention to your definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Мы сфокусировались на...
A casual way to define a certain word
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Наконец, дадим определение слова...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Мы имеем в виду, что...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Предлагаются различные толкования
A statement, after which you can further explain your definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Used to clarify the basis for your definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Used to present the main hypothesis
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Used to present the main hypothesis
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Used to present the main hypothesis
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Used to present the main hypothesis
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Used to present the main hypothesis
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own