Hungarian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
General opening for an essay/thesis
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
General opening to introduce a subject
これは周知の事実だが、・・・
Közismert tény, miszerint...
General opening to introduce a subject that is well-known
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Rengeteg anyag szól arról...
General opening to introduce a subject
・・・・と言われているが、・・・
Általánosan elfogadott tény, hogy...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utána áttekintjük a tényezőket...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducing the main themes
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
To emphasize the importance of your study
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specific statement of intention for your research
最近では・・・・と言われているが、
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
私たちの目的は・・・・
A célunk, hogy...
Used to state the main aims of the study
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Used to define a certain word
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Used to define a certain word
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Used to define a certain word
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Used to define a certain word
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
A statement, after which you can use examples to define an idea
・・・・を強調することは重要である。
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Used when wanting to draw attention to your definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
A casual way to define a certain word
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
私たちが意味しているのは・・・・
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Used to further explain a definition or give examples of that definition
複数の例が見受けられる。
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
A statement, after which you can further explain your definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Used to clarify the basis for your definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Used to present the main hypothesis
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Used to present the main hypothesis
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Used to present the main hypothesis
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Used to present the main hypothesis
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Used to present the main hypothesis
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own