Hungarian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
General opening for an essay/thesis
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
General opening to introduce a subject
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Közismert tény, miszerint...
General opening to introduce a subject that is well-known
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Rengeteg anyag szól arról...
General opening to introduce a subject
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Általánosan elfogadott tény, hogy...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Utána áttekintjük a tényezőket...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
...의 주요 주제는 ... 입니다.
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducing the main themes
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
To emphasize the importance of your study
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specific statement of intention for your research
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
저희의 목적은 ... 입니다.
A célunk, hogy...
Used to state the main aims of the study
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Used to define a certain word
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Used to define a certain word
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Used to define a certain word
... 단어는 ...를 의미합니다.
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Used to define a certain word
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
A statement, after which you can use examples to define an idea
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Used when wanting to draw attention to your definition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
A casual way to define a certain word
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Used to further explain a definition or give examples of that definition
여러 설명들이 제공되었습니다.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
A statement, after which you can further explain your definition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Used to clarify the basis for your definition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Used to present the main hypothesis
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Used to present the main hypothesis
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Used to present the main hypothesis
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Used to present the main hypothesis
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Used to present the main hypothesis
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own