Romanian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
General opening for an essay/thesis
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
General opening to introduce a subject
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Este cunoscut tuturor faptul că...
General opening to introduce a subject that is well-known
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
General opening to introduce a subject
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Trecând din nou în revistă factorii...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
...의 주요 주제는 ... 입니다.
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducing the main themes
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
To emphasize the importance of your study
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Această lucrare explorează cauzele...
Specific statement of intention for your research
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Autorii mai multor studii recente au propus...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
저희의 목적은 ... 입니다.
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Used to state the main aims of the study
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Prin definiție, ... înseamnă...
Used to define a certain word
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Used to define a certain word
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Used to define a certain word
... 단어는 ...를 의미합니다.
Termenul...se referă la...
Used to define a certain word
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...este înțeles ca...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
A statement, after which you can use examples to define an idea
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Este important să accentuăm...
Used when wanting to draw attention to your definition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Atenţia noastră este acum asupra...
A casual way to define a certain word
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Ceea ce vrem să spunem este...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
여러 설명들이 제공되었습니다.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
A statement, after which you can further explain your definition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Used to clarify the basis for your definition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Used to present the main hypothesis
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Used to present the main hypothesis
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Used to present the main hypothesis
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Used to present the main hypothesis
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Used to present the main hypothesis
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own