Esperanto | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Estas konata fakto, ke...
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
Daura temo en... estas...
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
Nia celo estas...
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
Per difino... signifas...
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Estas grave, havi certe la difino de...
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
La termino... rilatas al...
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
...estas kutime komprenita por signifi...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
Gravas emfazi...
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
Nia fokuso estas sur...
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
Kion ni volas diri, estas ke...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own