Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta questão deve-se observar...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
É consenso geral que...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Analisa-se agora os fatores...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Esta análise visa identificar...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Por definição, ... significa...
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
É importante deixar claro a definição de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
O termo...refere-se à/ao...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acordo com...,...é definido(a) como...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...geralmente significa...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
É importante enfatizar que...
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
O foco é em/no/na...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
O que se quer dizer é...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Diversas explicações foram dadas.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...encontrou significante correlação entre...e...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own