Hungarian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta questão deve-se observar...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
General opening to introduce a subject
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Közismert tény, miszerint...
General opening to introduce a subject that is well-known
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
General opening to introduce a subject
É consenso geral que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Analisa-se agora os fatores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Esta análise visa identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducing the main themes
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
To emphasize the importance of your study
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specific statement of intention for your research
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
A célunk, hogy...
Used to state the main aims of the study
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Por definição, ... significa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Used to define a certain word
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Used to define a certain word
É importante deixar claro a definição de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Used to define a certain word
O termo...refere-se à/ao...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Used to define a certain word
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acordo com...,...é definido(a) como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...geralmente significa...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
A statement, after which you can use examples to define an idea
É importante enfatizar que...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Used when wanting to draw attention to your definition
O foco é em/no/na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
A casual way to define a certain word
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
O que se quer dizer é...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Diversas explicações foram dadas.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
A statement, after which you can further explain your definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Used to present the main hypothesis
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Used to present the main hypothesis
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Used to present the main hypothesis
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Used to present the main hypothesis
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Used to present the main hypothesis
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...encontrou significante correlação entre...e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own