Arabic | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
General opening for an essay/thesis
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
General opening to introduce a subject
Este cunoscut tuturor faptul că...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multe s-au spus și s-au scris despre...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
General opening to introduce a subject
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Trecând din nou în revistă factorii...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Am conceput această analiză pentru a identifica...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
O temă recurentă in domeniul...este...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Introducing the main themes
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
To emphasize the importance of your study
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Această lucrare explorează cauzele...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Specific statement of intention for your research
Autorii mai multor studii recente au propus...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
هدفنا هو أنْ...
Used to state the main aims of the study
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
تعني... بحكم التعريف...
Used to define a certain word
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Used to define a certain word
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Used to define a certain word
Termenul...se referă la...
يشير مصطلح... إلى...
Used to define a certain word
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Conform ..., ...este definit ca fiind...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...este înțeles ca...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Este important să accentuăm...
من المهم التأكيد على...
Used when wanting to draw attention to your definition
Atenţia noastră este acum asupra...
سنَصُبّ تركيزنا على...
A casual way to define a certain word
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Ceea ce vrem să spunem este...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
A statement, after which you can further explain your definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Used to clarify the basis for your definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Urmând..., experții au demonstrat că...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Used to present the main hypothesis
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Used to present the main hypothesis
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Used to present the main hypothesis
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Used to present the main hypothesis
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Used to present the main hypothesis
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own