Chinese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
General opening for an essay/thesis
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
General opening to introduce a subject
Este cunoscut tuturor faptul că...
众所周知...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multe s-au spus și s-au scris despre...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
General opening to introduce a subject
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
如今,大家普遍认为...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Trecând din nou în revistă factorii...
我们审视...等方面。
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Am conceput această analiză pentru a identifica...
在此分析基础上,我们论证...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
O temă recurentă in domeniul...este...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducing the main themes
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
根据实证研究,...现象已被重点关注。
To emphasize the importance of your study
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Această lucrare explorează cauzele...
这项研究探寻...的原因
Specific statement of intention for your research
Autorii mai multor studii recente au propus...
近期相关研究的作者建议...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
我们的目的是...
Used to state the main aims of the study
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
根据定义,...的意思是...
Used to define a certain word
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Used to define a certain word
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
明确...的定义很重要
Used to define a certain word
Termenul...se referă la...
术语...指...
Used to define a certain word
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
根据标准模型,...可以被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Conform ..., ...este definit ca fiind...
根据...,...被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...este înțeles ca...
...普遍被认为是指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
提到...,通常我们想到的是...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
两个简短的例子可以解释这一概念。
A statement, after which you can use examples to define an idea
Este important să accentuăm...
强调...很重要
Used when wanting to draw attention to your definition
Atenţia noastră este acum asupra...
我们的关注点在...
A casual way to define a certain word
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
最后,我们应该明确对...的定义
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Ceea ce vrem să spunem este...
我们的意思是...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
就此可以提供几种解释。
A statement, after which you can further explain your definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Used to clarify the basis for your definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Urmând..., experții au demonstrat că...
根据...,其他学者认为...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Used to present the main hypothesis
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Used to present the main hypothesis
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Used to present the main hypothesis
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Used to present the main hypothesis
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Used to present the main hypothesis
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
研究表明多种因素与...相关
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...发现...和...存在重要关联
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own