Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Este cunoscut tuturor faptul că...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Trecând din nou în revistă factorii...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
O temă recurentă in domeniul...este...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Această lucrare explorează cauzele...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
Autorii mai multor studii recente au propus...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
Termenul...se referă la...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...este înțeles ca...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Este important să accentuăm...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Atenţia noastră este acum asupra...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Ceea ce vrem să spunem este...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Urmând..., experții au demonstrat că...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own