Russian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
General opening for an essay/thesis
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
General opening to introduce a subject
Este cunoscut tuturor faptul că...
Хорошо известно, что...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multe s-au spus și s-au scris despre...
О... было уже многое написано и сказано...
General opening to introduce a subject
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Сегодня принято считать, что...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Trecând din nou în revistă factorii...
Вспомним о таких фактах, как...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
O temă recurentă in domeniul...este...
Постоянной темой... является...
Introducing the main themes
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
To emphasize the importance of your study
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Această lucrare explorează cauzele...
Это исследование посвящено изучению причин...
Specific statement of intention for your research
Autorii mai multor studii recente au propus...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Нашей целью является...
Used to state the main aims of the study
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
...обычно определяют как...
Used to define a certain word
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Used to define a certain word
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Необходимо четко разъяснить определение...
Used to define a certain word
Termenul...se referă la...
Термин... относится к...
Used to define a certain word
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Согласно..., ... может быть определено как...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...este înțeles ca...
... обычно понимают как ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Este important să accentuăm...
Важно подчеркнуть...
Used when wanting to draw attention to your definition
Atenţia noastră este acum asupra...
Мы сфокусировались на...
A casual way to define a certain word
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Наконец, дадим определение слова...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Ceea ce vrem să spunem este...
Мы имеем в виду, что...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Предлагаются различные толкования
A statement, after which you can further explain your definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Used to clarify the basis for your definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Urmând..., experții au demonstrat că...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Used to present the main hypothesis
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Used to present the main hypothesis
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Used to present the main hypothesis
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Used to present the main hypothesis
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Used to present the main hypothesis
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own