Romanian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
General opening for an essay/thesis
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
General opening to introduce a subject
Хорошо известно, что...
Este cunoscut tuturor faptul că...
General opening to introduce a subject that is well-known
О... было уже многое написано и сказано...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
General opening to introduce a subject
Сегодня принято считать, что...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Вспомним о таких фактах, как...
Trecând din nou în revistă factorii...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Постоянной темой... является...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducing the main themes
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
To emphasize the importance of your study
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Это исследование посвящено изучению причин...
Această lucrare explorează cauzele...
Specific statement of intention for your research
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Нашей целью является...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Used to state the main aims of the study
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...обычно определяют как...
Prin definiție, ... înseamnă...
Used to define a certain word
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Used to define a certain word
Необходимо четко разъяснить определение...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Used to define a certain word
Термин... относится к...
Termenul...se referă la...
Used to define a certain word
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Согласно..., ... может быть определено как...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... обычно понимают как ...
...este înțeles ca...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Важно подчеркнуть...
Este important să accentuăm...
Used when wanting to draw attention to your definition
Мы сфокусировались на...
Atenţia noastră este acum asupra...
A casual way to define a certain word
Наконец, дадим определение слова...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Мы имеем в виду, что...
Ceea ce vrem să spunem este...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Предлагаются различные толкования
Mai multe explicaţii au fost oferite.
A statement, after which you can further explain your definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Used to clarify the basis for your definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Used to present the main hypothesis
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Used to present the main hypothesis
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Used to present the main hypothesis
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Used to present the main hypothesis
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Used to present the main hypothesis
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own