Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own