Hungarian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
Közismert tény, miszerint...
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
A célunk, hogy...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own