Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
Det är ett välkänt faktum att ...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
En hel del skrivs och sägs om...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
Det är idag allmänt accepterat att...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Vi granskar därefter de faktorer...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ett återkommande tema i. .. är ...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Syftet är att ...
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

… betyder per definition …
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
Termen ... hänvisar till ...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Enligt ... definieras ... som ...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det är viktigt att understryka ...
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
Vårt fokus ligger på ...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Vad vi menar med detta är att ...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Efter ... har forskare hävdat att ...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own