Thai | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
General opening for an essay/thesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
General opening to introduce a subject
Det är ett välkänt faktum att ...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
General opening to introduce a subject that is well-known
En hel del skrivs och sägs om...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
General opening to introduce a subject
Det är idag allmänt accepterat att...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Vi granskar därefter de faktorer...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ett återkommande tema i. .. är ...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducing the main themes
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
To emphasize the importance of your study
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specific statement of intention for your research
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Syftet är att ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Used to state the main aims of the study
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

… betyder per definition …
ในความหมาย... หมายถึง...
Used to define a certain word
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Used to define a certain word
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Used to define a certain word
Termen ... hänvisar till ...
คำนี้...หมายถึง...
Used to define a certain word
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Enligt ... definieras ... som ...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det är viktigt att understryka ...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Used when wanting to draw attention to your definition
Vårt fokus ligger på ...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
A casual way to define a certain word
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Vad vi menar med detta är att ...
เราหมายถึงว่า...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Flera förklaringar har erbjudits.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Used to clarify the basis for your definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Efter ... har forskare hävdat att ...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Used to present the main hypothesis
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Used to present the main hypothesis
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Used to present the main hypothesis
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Used to present the main hypothesis
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Used to present the main hypothesis
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own