Turkish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
General opening for an essay/thesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
General opening to introduce a subject
Det är ett välkänt faktum att ...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
General opening to introduce a subject that is well-known
En hel del skrivs och sägs om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
General opening to introduce a subject
Det är idag allmänt accepterat att...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Vi granskar därefter de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ett återkommande tema i. .. är ...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introducing the main themes
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
To emphasize the importance of your study
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specific statement of intention for your research
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Syftet är att ...
Amacımız ...
Used to state the main aims of the study
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

… betyder per definition …
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Used to define a certain word
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Used to define a certain word
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Used to define a certain word
Termen ... hänvisar till ...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Used to define a certain word
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Enligt ... definieras ... som ...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det är viktigt att understryka ...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Vårt fokus ligger på ...
Bizim odaklandığımız nokta ...
A casual way to define a certain word
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Vad vi menar med detta är att ...
Demek istediğimiz şu ki ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Used to clarify the basis for your definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Efter ... har forskare hävdat att ...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Used to present the main hypothesis
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Used to present the main hypothesis
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Used to present the main hypothesis
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Used to present the main hypothesis
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Used to present the main hypothesis
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own