Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
รูปแบบคงที่...คือ...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
คำนี้...หมายถึง...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
เราหมายถึงว่า...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own