Finnish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
General opening for an essay/thesis
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
General opening to introduce a subject
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
On tunnettu tosiasia, että...
General opening to introduce a subject that is well-known
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
General opening to introduce a subject
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
รูปแบบคงที่...คือ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducing the main themes
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
To emphasize the importance of your study
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specific statement of intention for your research
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Tarkoituksemme on...
Used to state the main aims of the study
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Used to define a certain word
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Used to define a certain word
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Used to define a certain word
คำนี้...หมายถึง...
Termi... viittaa...
Used to define a certain word
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...mukaan ... määritellään...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
A statement, after which you can use examples to define an idea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
On tärkeää painottaa...
Used when wanting to draw attention to your definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Keskitymme...
A casual way to define a certain word
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
เราหมายถึงว่า...
Tarkoitamme tällä, että...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Useita selityksiä on tarjottu.
A statement, after which you can further explain your definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Nämä selitykset kumpuavat...
Used to clarify the basis for your definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Used to present the main hypothesis
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Used to present the main hypothesis
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Used to present the main hypothesis
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Used to present the main hypothesis
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Used to present the main hypothesis
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own