Finnish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
General opening for an essay/thesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
General opening to introduce a subject
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
On tunnettu tosiasia, että...
General opening to introduce a subject that is well-known
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
General opening to introduce a subject
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducing the main themes
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
To emphasize the importance of your study
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specific statement of intention for your research
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Amacımız ...
Tarkoituksemme on...
Used to state the main aims of the study
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Määritelmältään...tarkoittaa...
Used to define a certain word
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Used to define a certain word
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Used to define a certain word
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termi... viittaa...
Used to define a certain word
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
...mukaan ... määritellään...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
On tärkeää painottaa...
Used when wanting to draw attention to your definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Keskitymme...
A casual way to define a certain word
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Demek istediğimiz şu ki ...
Tarkoitamme tällä, että...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Useita selityksiä on tarjottu.
A statement, after which you can further explain your definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Nämä selitykset kumpuavat...
Used to clarify the basis for your definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Used to present the main hypothesis
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Used to present the main hypothesis
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Used to present the main hypothesis
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Used to present the main hypothesis
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Used to present the main hypothesis
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own