Czech | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Used to describe raw data
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Used to describe raw data
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results