Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
从...可以看出...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
数据表明...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results