Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
从...可以看出...
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
数据表明...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results