Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
从...可以看出...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
数据表明...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results