Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
从...可以看出...
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
数据表明...
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results