Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
从...可以看出...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
数据表明...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results