Turkish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
...'den görülebileceği üzere ...
Used to describe raw data
从...可以看出...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Used to describe raw data
数据表明...
Sayılar gösteriyor ki ...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
Tahmin edildiği üzere ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
İstatistiklere göre ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results