Arabic | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
كما هو متقّع، ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
وفقاً للإحصائيّات...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
من الناحية الإحصائيّة
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results