Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results